Vochtbestrijding Willebroek

Vochtbestrijding Willebroek

Hoe verhelp je vochtproblemen?

Heel veel huizen krijgen vroeg of laat te maken met vochtproblemen. Om definitief af te rekenen met deze problemen in de vorm van bijvoorbeeld een muur die plotseling vochtig wordt, is het belangrijk de oorzaak van deze vervelende problemen op te sporen. Lekkage, opstijgend grondwater of condensatievocht, bouwvocht of doorslaande vochtigheid; het zijn zomaar wat oorzaken van problemen met natte wandmuren in de woning. Belangrijk is behalve het opsporen van de oorzaak van het probleem ook het zo vroeg mogelijk signaleren van de problemen. In sommige gevallen is het probleem eenvoudig op te lossen, in andere gevallen moeten er echter ingrijpende maatregelen genomen worden. De ervaren vochtbestrijders van Vochtbestrijding Willebroek - dé alom geroemde en erkende vochtbestrijders- helpen u op vakkundige wijze van uw problemen af. Wie écht definitief van deze narigheid af wil, kan eigenlijk niet zonder de professionele hulp van een gespecialiseerd bedrijf.

Vochtbestrijders Willebroek

Zoals gezegd is het vroeg signaleren van genoemde problemen bijzonder belangrijk. Hoe langer vochtigheid haar gang kan gaan, hoe groter de problemen zullen worden in de vorm van vochtige plekken en vervelende schimmel. Dit ziet er bepaald niet fraai uit en bovendien kunnen er vanwege deze vochtige plekken en schimmels zelfs serieuze gezondheidsklachten ontstaan, en daar zit uiteraard helemaal niemand op te wachten. Vochtplekken aan met name de onderkant van de binnenmuur zijn niet zelden een eerste aanwijzing dat u te maken hebt met serieuze problemen. Onderneem dan ook meteen actie en probeer te achterhalen waardoor de problemen veroorzaakt worden. Het vochtbestrijdingsbedrijf Willebroek is specialist en als geen ander in staat te achterhalen waar de problemen precies vandaan komen en kunnen uiteraard ook helpen de ontstane problemen op adequate wijze op te lossen.

Niet alleen in de kelder

Het opsporen van deze problemen is een complexe aangelegenheid vanwege het feit dat er diverse soorten problemen kunnen ontstaan én het feit dat de oorzaak beslist niet alleen in de kelder gezocht moet worden. Elk van die specifieke problemen vraagt ook weer een andere manier van bestrijding. Vaak is het inschakelen van een vochtbestrijdingsbedrijf nodig om de oorzaak van het probleem op te sporen en die vervolgens te verhelpen. De nattige plekken kunnen overigens in heel het huis voorkomen, al doen de problemen zich vaak hoofdzakelijk en in eerste instantie voor in de kruipruimte en kelder van woningen. Vaak is dan sprake van doorslaande vochtigheid dat via de gevelbekleding de ruimtes bereikt heeft. Bekend probleem is ook opstijgend water, iets waar vooral de wat oudere huizen (het begint vaak onderin de woning) nadrukkelijk mee te kampen hebben. Zie je nattige plekken en dan met name weer aan de onderkant van wanden, dan kun je er bijna al vanuit gaan dat het probleem opstijgend grondwater heet. Dergelijke problemen komen in nieuwbouwwoningen amper voor omdat die huizen van zogenaamde vochtkeringen zijn voorzien. De experts bestrijden Willebroek zal in kruipruimtes en kelders aan de slag gaan om het vervelende probleem definitief een halt toe te roepen. En daar hebben deze specialisten diverse uitstekende methodes voor.

Kelderdichting-vochtbestrijding

Het injecteren van wanden of kelderdichting is daarentegen weer een prima antwoord tegen stijgend water of optrekkend water met wanden vol vocht als gevolg. Nadat er gaten geboord zijn, net even boven de vloerpas, worden in die boorgaten buisjes met vochtwerende gel of een andere vloeistof geïnjecteerd. De geïnjecteerde gel of vloeistof zet vervolgens uit en stopt het optrekkend grondwater of andere vormen van vocht. Deze methode werkt in negen van de tien gevallen meer dan prima om vochtproblemen een halt toe te roepen. Het is wel zo dat de kracht van de geïnjecteerde gel naar verloop van tijd dermate kan afnemen dat het opnieuw injecteren van de wanden noodzakelijk is.

Vochtbestrijdingsbedrijven verhelpen probleem door onderkappen

Zeker ook een probaat middel tegen genoemde vochtproblemen is onderkappen. Deze wijze van het stoppen van grondwater is echter een nogal forse ingreep. In eerste instantie zal de onderste rij met bakstenen weggehaald worden. Vervolgens zal een vochtkering geplaatst moeten worden die bestaat uit roofing, folie of van kunststof gemaakt is. Onderkappen is een forse ingreep maar aan de andere kant weet u wel zeker dat uw huis volledig bevrijd is van het vochtprobleem. Daarom ook én vanwege de omvang van de werkzaamheden is onderkappen een stuk duurder dan het injecteren van de wanden.

Coating als vochtbestrijders

Andere oorzaak van een probleem met vocht kan zogenaamd doorslaand vocht zijn; doorslaand water van bijvoorbeeld sneeuw of ander hemelwater slaat op de gevel en trekt zo naar binnen. Resultaat is een stevig vochtprobleem in de vorm van plekken op de buitenmuur en zowel alg- als schimmelvorming. Dit kan zich vervolgens verder uitbreiden en voor behoorlijke problemen zorgen. Ook dit is echter door Vochtbestrijding Willebroek op prima wijze te verhelpen. Dit kan door bijvoorbeeld het impregneren van de buitenmuur of het aanbrengen van nieuwe bekleding van de gevel. Impregneren betekent eigenlijk niets anders dan de muren met een speciale coating behandelen. De coating weert het water. Voordat de coating wordt aangebracht worden de wanden eerst erg goed schoongemaakt. Deze behandelwijze heeft een bijkomend voordeel: de oppervlaktes blijven veel langer schoon en uw huis ziet er ‘nieuwer’ uit.

Vochtbehandeling voor de gevel

Is het water al dermate ingetrokken in de gevel en het vochtprobleem dus al erg groot, dan rest vaak niets anders dan kiezen voor nieuwe gevelbekleding. Ook deze manier van bestrijden heeft een bijkomend voordeel: het werkt isolerend en zo kunt u fors op de energierekening besparen. Bovendien betekent aanbrengen van nieuwe gevelbekleding dat je meteen bevrijd bent van alle problemen met vocht in uw woning. Uiteraard moet nog wel het al in uw huis aanwezige vocht op goede wijze verwijderd worden. Gevelbekleding heb je overigens in tal van verschillende soorten en uitvoeringen.

Vochtbestrijding Willebroek bij condensatievocht

Bron van vochtoverlast kan ook condensatievocht zijn, iets dat u vaak ziet in de badkamer van uw woning. De ventilatie is dan niet in staat de grote waterdamp af te voeren. Overigens kan dit probleem ook heel goed in andere delen van uw woning ontstaan. Goed ventileren lost dit probleem op, bijvoorbeeld door het aanleggen van een natuurlijk ventilatiesysteem. Vuile lucht verlaat uw huis, schone lucht komt binnen. Goed ventileren en condensatievocht heeft geen kans. Nóg een oorzaak van problemen met de vochthuishouding in huis kan een lekkende leiding zijn. Een lek in een leiding in de wand is met het blote oog niet waarneembaar. Heb je toch een vermoeden van lekken, bel dan meteen met de specialisten Willebroek. Zij sporen met lekdetectie het lek op, zonder dat de muren beschadigd worden. Met lekdetectie zal vrijwel altijd de plaats van de lekkage ontdekt worden waarna je passende maatregelen kunt nemen. Ook dan is het bedrijf Willebroek uiteraard uw best denkbare partner. Ook bouwvocht kan trouwens een bron van vochtellende zijn. Bouwwerkzaamheden vragen veel vocht en dat zal er – althans dat is de bedoeling- door langere periode verluchten weer uit moeten trekken. Gebeurt dit niet, dan kan uw behang zomaar loslaten en kan schimmel op muren ontstaan. Vochtbestrijders kunnen het proces van verluchten helpen.

Vochtbestrijder problemen lokaliseren

Kortom: de genoemde vochtige problemen zijn op allerlei manieren te bestrijden. Het vochtprobleem bestrijden doet u zelf door het aanbrengen van een vochtbestrijder bijvoorbeeld of door het tijdig inhuren van professionals. Geheid dat u zo van uw vochtprobleem af bent. Tenslotte: in sommige gevallen dekt uw brandverzekering de schade die ontstaan is na lekkage. Zaak dus de premie van de belasting te voldoen, want door die premie te betalen is niet alleen directe schade verzekerd, maar vaak ook de kosten van de werkzaamheden die experts moeten verrichten om de bron van de problemen te lokaliseren.Wij zijn actief in volgende werkgebieden:

Provincie antwerpen

Provincie Limburg


Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest