Subsidies en premies bij vochtbestrijding

Als je een probleem met vocht hebt dan moet je vochtbestrijding toepassen. Doe je dit niet, dan kun je te maken krijgen met ernstige gevolgen van je vochtprobleem. Alleen vochtbestrijding kan ook heel prijzig zijn. Vooral problemen als optrekkend vocht kunnen erg veel geld kosten en je moet daar natuurlijk wel net het geld voor hebben liggen. Gelukkig zijn woningen die geen vochtprobleem hebben en goed geïsoleerd zijn ook gunstig voor de overheid. Hoe beter woningen zijn des te meer belastinginkomsten kunnen er binnen komen. De Vlaamse overheid komt je daarom met een premie tegemoet om van je vochtprobleem af te komen en het zo betaalbaar te houden. Er zijn enkele soorten premies waar je recht op zou kunnen hebben Lees hieronder meer over de premies die wij Vochtproblemen Vlaanderen hebben opgelijst.

Ga snel naar: Vlaamse renovatiepremieVlaamse verbeteringspremieuGemeentelijke premies

Vlaamse renovatiepremie

Je hebt recht op de Vlaamse renovatiepremie als je je muren behandeld tegen optrekkend vocht of ondergrondse muren tegen insijpelend vocht. Ook met de behandeling van de muren en houten draagvloeren tegen zwammen en insecten heb je recht op de Vlaamse renovatiepremie. Tevens mag je de premie aanvragen als je de buitengevels gaan bepleisteren tegen doorslaand vocht. Dit kan ook preventief aangebracht worden. Deze behandelingen hebben dus vooral betrekking op de specifieke behandeling van de muren. Voor andere renovatiewerkzaamheden als vochtbestrijding kom je in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie.

Voorwaarden:

Om de Vlaamse renovatiepremie aan te vragen moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. Je woning moet staan in het Vlaams gewest en minimaal 30 jaar oud zijn. Als aanvrager moet je ook geregistreerd staan op het betreffende adres en er ook daadwerkelijk wonen. In de afgelopen 10 jaar mag je voor dezelfde woning nog geen renovatiepremie hebben aangevraagd. De facturen die je indient voor de aanvraag van de premie mogen maximaal 2 jaar oud zijn en niet ouder dan de aankoopdatum van de woning. Het minimumbedrag aan facturen is € 2.500,-. Je mag facturen indienen van een aannemer die de vochtbestrijding heeft uitgevoerd, maar je mag ook facturen indienen voor aanschaf van materialen als je zelf de werkzaamheden hebt uitgevoerd.

Het premiebedrag:

De premie is afhankelijk van je inkomen. Je zult dus ook bij aanvraag je inkomsten moeten opgeven. Afhankelijk van het inkomen kan de teruggave 20% of 30% van de goedgekeurde facturen zijn. Bij een teruggave van 20% is de maximale premie voor de categorie vochtbestrijding € 2.500,- en bij een teruggave van 30% bedraagt de premie maximaal € 3.333,-. Doe je ook werkzaamheden die vallen onder een andere categorie, zoals isoleren, dan is de maximale premie voor alle categorieën van de renovatiepremie € 10.000,-.

De aanvraag:

De aanvraag voor de Vlaamse renovatiepremie moet ingediend worden bij de dienst Wonen Vlaanderen. Maximaal 8 maanden na het indienen van de aanvraag krijg je te horen of de premie aan jou is toegekend. Uitbetaling hiervan volgt dan binnen 12 maanden na de aanvraag.

Vlaamse verbeteringspremie

Voor andere werkzaamheden betreffende vochtbestrijding heb je recht op de Vlaamse verbeteringspremie. Dit geldt voor het plaatsen van een onderkapping, het injecteren van de muren of het plaatsen van een waterkering. Ook de reparatie van de muren naar aanleiding van deze werken valt onder deze premie.

Voorwaarden:

De voorwaarden voor de Vlaamse verbeteringspremie zijn onder andere dat de woning in het Vlaams gewest moet liggen en minimaal 25 jaar oud moet zijn. De woning moet ook als hoofdwoning voor de aanvrager van de premie dienen. De facturen moeten op naam van de aanvrager staan en mogen niet ouder zijn dan maximaal 1 jaar.

Het premiebedrag:

Het premiebedrag bestaat uit een vast bedrag voor de categorie ‘behandelen optrekkend vocht’ en is € 750,-.Wel zijn er enkele eisen aan je inkomen verbonden voordat je recht hebt op deze premie en het factuurbedrag moet ook minimaal het dubbele van het premiebedrag zijn.

De aanvraag:

De premieaanvraag dien je in bij de dienst Wonen Vlaanderen. De beslissing zal binnen 3 maanden genomen worden en bij toekenning volg 3 maanden na de beslissing de uitbetaling van de premie.

Gemeentelijke premies

Ook op lokaal niveau geven Vlaamse gemeentes soms een premie wanneer je aan vochtbestrijding doet. Of je dus voor een gemeentelijke premie in aanmerking komt is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Op de speciale website https://www.premiezoeker.be/ kun je nagaan of ook jouw gemeente een vochtbestrijdingspremie uitdeelt en of je daarvoor in aanmerking komt.

vochtplek onderaan muur